ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
موسسه مالکین آکامشهر

با وارد کردن کدملی ده رقمی و شماره موبایل در کادرهای پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
برای شرکت در مجمع از قبل باید پیش ثبت نام و اهراز هویت شده باشید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2