ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
آتیه فولاد نقش جهان

سهامدار محترم با وارد کردن کدملی برای سهامدار حقیقی یا شناسه ملی برای سهامدار حقوقی در بالا و شماره شناسنامه یا شماره ثبت وارد مجمع آنلاین شوید
در صورت نیاز لینک راهنمای ورود را دنبال کنید

2