ورود به
مجمع
شهرک آتی ساز فاز3

تمامی ساکنین محترمی که میخواهند به صورت آنلاین برگزاری مجمع را دنبال نمایند میبایست قبل از مجمع در لینک زیر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
[لینک ثبت نام ساکنین]

همسایه گرامی شرکت در مجمع منوط به تسویه شارژ میباشد.

2