ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام)

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

3