ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک اقتصاد نوین

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل 3 حرف و 5 رقم در هر دو کادر بالا و پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2