ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک اقتصاد نوین

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
- برای وارد کردن کد ملی از ارقام صفر ابتدایی صرفه نظر کنید
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2