ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت داروسازی فارابی

با وارد کردن کد بورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام، و کد ملی سهامدار حقیقی یا شماره ثبت سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2