ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام در هر دو کادر بالا وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2