ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام
شرکت تولید مواد اوليه الیاف مصنوعی(DMT)

3