ورود به پخش زنده مجمع
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت نفت ایرانول