ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالانه
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران