ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری

با وارد کردن کدملی ده رقمی و شماره موبایل در کادرهای پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.
در صورت استمرار مشکل ورود با شماره های زیر برای پشتیبانی تماس بگیرید

همایونی 09121572052
نجفی 09121403172
حاتمی 09122963669
کاوه 09123140779

2