ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

با وارد کردن کد ملی ده رقمی در کادرهای بالا وارد مجمع آنلاین شوید.

اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2