ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت لیزینگ خودرو غدیــر (سهامی عام)

2