ورود به پخش زنده
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت گروه توسعه مالى مهر آيندگان( سهامى عام)

زمان برگزاری شنبه 1400/08/08 ساعت 09:00

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2