ورود به
مجمع عمومی عادی سالانه
و
مجمع عمومی فوق‌العاده
و
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده

بانک خاورمیانه

2