ورود به پخش زنده
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت ملی صنایع مس ایران

3