ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق

با وارد کردن کدملی در هر دو کادر بالا و پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2