ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی عام)

با وارد کردن کد سهامداری به صورت کامل ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2