ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

زمان برگزاری پنج شنبه 1400/05/14 ساعت 08:00

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2