ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2