ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پويا زرکان آق دره

مجمع به صورت همزمان بر روی آپارات پخش میشود. میتوانید از لینک زیر مجمع را مشاهده نمایید.
[پخش زنده همزمان در آپارات]

2