ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالانه
و عمومی فوق العاده

گروه کارخانجات شیشه دارویی رازی

با کد بورسی (سه حروف و اعداد باهم) و کدملی حقیقی یا شناسه ملی حقوقی سهامدار وارد مجمع آنلاین شوید

2