ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت رفاه­ اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن

با وارد کردن شماره سهامداری به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2