ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنعتی دوده فام

زمان برگزاری شنبه 1401/05/22 ساعت 09:00

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

3