ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت صنعتی دريايی ايران (صــدرا)

زمان برگزاری یکشنبه 1403/04/31 ساعت 10:00

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و شماره شناسنامه سهامدار حقیقی یا شماره ثبت سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل در ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2