ورود به پخش زنده مجمع
عمومی عادی سالیانه
شرکت لابراتوارهای سينادارو