ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تامین آتیه درخشان نوین

با وارد کردن کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی در کادر بالا و وارد کردن شماره شناسنامه سهامدار حقیقی یا شماره ثبت سهامدار حقوقی در کادر پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2