ورود به
مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو

با کد بورسی (سه حروف و اعداد باهم) و کدملی حقیقی یا شناسه ملی حقوقی سهامدار وارد مجمع آنلاین شوید

2