ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا

با وارد کردن کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی در هر دو کادر بالا و پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

3