ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا

با وارد کردن کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی در هر دو کادر بالا و پایین وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2