ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت بیمه تجارت نو

زمان برگزاری یکشنبه 1403/04/31 ساعت 14:00

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2