ورود به
مجمع عمومی بطور فوق العاده
گروه صنایع غذایی ویتانا

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام، و کدملی سهامدار حقیقی یا شناسه ملی سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2