به مجمع عمومی فوق العاده شركت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ دوشنبه 1402/08/22 ساعت 09:00 می باشد.

سوال یا پیشنهاد خود را میتوانید آنلاین با مجمع در میان بگذارید. ابتدا دکمه پایین را فشرده، متن خود را نوشته و سپس ارسال نمایید.