به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي بهپاک خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ یکشنبه 1402/01/20 ساعت 08:30 می باشد.

سوال یا پیشنهاد خود را میتوانید آنلاین با مجمع در میان بگذارید. ابتدا دکمه پایین را فشرده، متن خود را نوشته و سپس ارسال نمایید.