به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ ﺳﻪ شنبه 1401/12/23 ساعت 09:00 می باشد.