به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه معادن روی ایران خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ یکشنبه 1402/04/04 ساعت 12:00 می باشد.

سوال یا پیشنهاد خود را میتوانید آنلاین با مجمع در میان بگذارید. ابتدا دکمه پایین را فشرده، متن خود را نوشته و سپس ارسال نمایید.