به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ دوشنبه 1402/03/29 ساعت 14:00 می باشد.

سوال یا پیشنهاد خود را میتوانید آنلاین با مجمع در میان بگذارید. ابتدا دکمه پایین را فشرده، متن خود را نوشته و سپس ارسال نمایید.