به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملی صنایع مس ایران خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ شنبه 1402/04/31 ساعت 14:00 می باشد.