به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش رازی خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ شنبه 1402/12/19 ساعت 14:00 می باشد.

سوال یا پیشنهاد خود را میتوانید آنلاین با مجمع در میان بگذارید. ابتدا دکمه پایین را فشرده، متن خود را نوشته و سپس ارسال نمایید.