به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری شفادارو خوش آمدید!
زمان برگزاری در مورخ شنبه 1402/03/20 ساعت 10:00 می باشد.

سوال یا پیشنهاد خود را میتوانید آنلاین با مجمع در میان بگذارید. ابتدا دکمه پایین را فشرده، متن خود را نوشته و سپس ارسال نمایید.